Фирма Радекс-РР ООД участва успешно в проект „Подкрепа за малки пердприятия“.