Фирма Радекс-РР ООД участва успешно в проект “Подкрепа за малки пердприятия”.