С всяка поръчка, потребителят автоматично приема общите условия на www.avenew.bg

Фирмата не гарантира наличността на обявените модели. Възможен е отказ на пусната заявка. За приета заявка се счита само тази, при която има наличност на артикула, цената и данните са коректни и е потвърдена наличността от нашите онлайн консултанти.

-Може да разгледате общите условия на фирма “РАДЕКС-РР”от тук (да се промени доставчика Политика за защита на личните данни Като социално отговорна компания Ви уведомяваме, че ние зачитаме Вашите лични данни. Поради тази причина Ви информираме как те могат да бъдат ползвани от www.avenew.bg. Личната информация, която събираме и използваме е с цел да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре.

ВЪВЕДЕНИЕ За извършване на своята дейност „Радекс-РР“ООД,ЕИК 204394231, със седалище и адрес на управление: …. , обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. Настоящата Политика има за цел да Ви информира възможно най-ясно, за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. За това се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме. „Радекс-РР“ООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители (куриерска фирма) , които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Радекс-РР“ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на ФИРМАТА. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно. Те служат за управление на Вашия профил и покупки в интернет страницата ни. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на „Радекс-РР“ООД. Всеки път, когато потребител отвори нашата уеб страница и различните менюта в нея, ние получаваме информация под формата на информационен протокол, съдържащ: уеб страницата, която ви е препратила към нас; IP-адрес; дата и продължителност на достъпа; запитването на потребителя; количеството на прехвърлените данни; информация за браузъра и операционната система, които ползвате; гео локация.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

– За създаване на профил в онлайн магазина, за управление на достъпа и идентифициране на профила Ви: две имена и e-mail адрес;

– За поръчки и/или договори да доставка на стоки: две имена, e-mail адрес, телефон за контакт, държава, адрес за доставка на поръчаните стоки;

– При запитване във формата за контакт – име, e-mail адрес, телефон за контакт;

– За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката. Възможно е изискване и на лични данни, които са задължителни, съгласно нормативната уредба;

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

– Дейности по управление на електронния ни магазин;

– Данни за целите на изпълнение на направена поръчка от електронния магазин на основание сключването на договор;

– Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

– Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни; Личната информация, която събираме, ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

„Радекс-РР“ ООД взима предпазни мерки:

– включващи административни, технически и физически мерки

– за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Всички служители на „Радек-РР“ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът на служители на „Радекс-РР“ООД до Вашите данни е ограничен до степента, необходима за извършване на техните задължения.

За случаите, в които „Радекс-РР“ООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици , Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

• Да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на „Радекс-РР“ООД.

• Право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „Радекс-РР“ООД.

• Право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

• Правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

• Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

• Право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.